Regulamin Małopolskiej Ligi TKKF w siatkówce – Turniej finałowy

R E G U L A M I N R A M O W Y
Małopolskiej Ligi TKKF w siatkówce – turniej finałowy
Zorganizowany w ramach obchodów Jubileuszu 55 – lecia MTKKF

 

I. Cel :

Popularyzacja dyscypliny siatkówki wśród mieszkańców Małopolski.

II. Organizatorzy :

Zarząd Wojewódzki Małopolskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w Krakowie
Zarząd Powiatowy Tarnowskiego TKKF
Ognisko TKKF Gorce w Nowym Targu

III. Partner :

Województwo Małopolskie

IV. Termin i miejsce

Turniej odbędzie się 25 listopada 2012 r. w niedzielę o godz. 9;30 w hali sportowej w Tarnowie
w hali TOSiR przy ul. Krupniczej 8a.

Program :

– godz. 9;30 – 9;45 – weryfikacja zawodników
– godz. 10:00 – otwarcie zawodów
– godz. 10;15 – rozpoczęcie gier
– godz. 14;00 – zakończenie zawodów , ogłoszenie wyników , wręczenie pucharów i
dyplomów

V. Zasady uczestnictwa i zgłoszenia :

1. Prawo udziału w finałach mają po dwa zespoły (mistrz i wicemistrz) z każdej strefy wyłonieni drogą eliminacji wewnątrz strefowych :
– strefa nowotarska
– strefa tarnowska
– strefa krakowska

2. W turnieju mogą uczestniczyć zawodnicy powyżej 18 roku życia. Drużyna może liczyć maksymalnie 12 osób zgłoszonych na imiennych listach potwierdzonych przez lekarza lub z załączonymi imiennymi oświadczeniami. Każdy zawodnik winien posiadać dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.

3. W turnieju mogą brać udział wyłącznie zawodnicy , którzy zakończyli grę w klubach sportowych-zrzeszeni w PZPS w sezonie 2010/ 2011 i nie są zgłoszeni na sezon 2012/2013 (decyduje data ostatniego rozegranego meczu w zawodach klubowych )

VI. System przeprowadzenia turnieju :

System rozgrywek ( grupowy – dwie grupy po 3 zespoły , które grają systemem każdy z każdym)
Turniej odbywać się będzie na 3 boiskach równocześnie.
Grupy wyłonione będą drogą losowania.
Zwycięzcy grup grają o miejsce I , przegrani z drugiego miejsca o miejsce III.
W miarę możliwości czasowych dopuszcza się rozegranie meczu o miejsca V i .VI.

VII. Klasyfikacja :

– Klasyfikacja ustalona będzie na podstawie zdobytych miejsc przez zespoły.
O kolejności miejsc w grupie decyduje :
– większa ilość zdobytych punktów
– lepszy stosunek setów zdobytych do setów straconych (iloraz),
– lepszy stosunek małych punktów zdobytych do małych punktów straconych (iloraz).
– bilans bezpośredniego spotkania

VIII. Nagrody

– Trzy zwycięskie drużyny otrzymają : puchary , okolicznościowe dyplomy. i medale.
– Za miejsca IV – VI zespoły otrzymują statuetki i okolicznościowe dyplomy.
– Wyróżnieni statuetkami zostaną : najlepszy rozgrywający , atakujący , broniący i najwszechstronniejszy zawodnik MVP.

IX. Zasady finansowania:

Koszty związane z przeprowadzeniem imprezy pokrywają organizatorzy.
Koszty dojazdu i wyżywienia pokrywają uczestnicy we własnym zakresie.

X. Postanowienia końcowe :

1. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za wypadki spowodowane złym stanem zdrowia uczestników.
2. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za straty materialne powstałe w trakcie imprezy.
3. Organizatorzy zapewniają opiekę medyczną.
4. Sekretariat zawodów czynny będzie w godz. 9;00 – 13;00.
5. Wszystkie sprawy sporne wynikłe podczas zwodów rozstrzygać będzie Komisja Odwoławcza złożona z czterech osób (Sędzia Główny i trzech przedstawicieli organizatorów ) po wniesieniu wadium w wysokości 50 zł przez zainteresowanego.
6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.
7. Organizator zabezpiecza piłki di gry , do rozgrzewki drużyny winny posiadać własne piłki.

Zarząd Wojewódzki
Małopolskiego T K K F
w Krakowie

You May Also Like