Liga TKKF 2008 (regulamin edycja I i II)

Bardzo popularna i długo oczekiwana przez wszytskich coroczna edycja amatorskiej ligi siatkówki halowej. W roku 2008 Amatorska Liga TKKF siatkówki halowej miała dwie edycje (wiosenną i jesienną). Udział w lidze wzięło kilkanaście drużyn, a emocje sportowe były naprawde wysokie.

Regulamin Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej Mężczyzn – Tarnów 2008 II edycja

Organizator:
Organizatorem ligi jest Tarnowskie TKKF oraz Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tarnowie.

Termin i miejsce:
Liga rozegrana zostanie w dniach: 16, 30 marzec oraz 20 listopada 2006 r. w Hali Sportowo-Widowiskowej TOSiR w Tarnowie przy ul. Krupniczej 8a. (niedziele godz. 8:00 – 14:00)

Uczestnictwo:
W rozgrywkach uczestniczą drużyny, które uiszczą wpisowe w wysokości 170,- zł . Każdy zawodnik winien posiadać dowód osobisty lub legitymację szkolną. Zgłoszenia pisemne należy przesyłać w terminie do dnia 30 września 2008r. na adres: Tarnowskie TKKF, ul.Krakowska 8, 33-100 Tarnów, tel./fax 014/ 622-07-03.

System rozgrywek:
Liga zostanie przeprowadzona zgodnie z przepisami PZPS. Rozgrywki zostaną przeprowadzone w jednej grupie systemem każdy z każdym do dwóch wygranych setów wg nowego systemu. Każda drużyna w ciągu jednego dnia może rozegrać maksymalnie trzy mecze. W przypadku uzyskania przez drużyny równej ilości punktów o kolejności miejsc decyduje stosunek setów a następnie różnica małych punktów w setach.
Do rozgrywek nie zostanie dopuszczona drużyna w składzie mniejszym niż 4 zawodników, dopuszcza się drużyny mieszane. Czas oczekiwania na drużynę nie może przekraczać 5 minut. Po upływie tego czasu od wyznaczonego terminu sędzia ogłasza walkower.

Sprawy finansowe:
Koszty organizacyjne ligi pokrywają organizatorzy, pozostałe koszty uczestnicy we własnym zakresie.

FINAŁ Wojewódzki:
Do finału wojewódzkiego awansują zwycięskie drużyny z poszczególnych stref.

Postanowienia końcowe:
Zawodnicy winni posiadac aktualne badania lekarskie.
Wszystkich zawodników obowiązuje strój sportowy

Ewentualne protesty należy składać na piśmie u Sędziego Głównego z wpłatą kaucji w wysokości 30,- zł.

Organizatorem i Sędzią Głównym rozgrywek jest Pan Kazimierz Bagnicki

tel. dom. 621-12-82 , kom. 0501-207-081
tel. prac. 637-40-50

Regulamin Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej Mężczyzn – Tarnów 2008 II edycja

Organizator:
Organizatorem ligi jest Tarnowskie TKKF oraz Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tarnowie.

Termin i miejsce:
Liga rozegrana zostanie w dniach: 16, 30 marzec oraz 20 listopada 2006 r. w Hali Sportowo-Widowiskowej TOSiR w Tarnowie przy ul. Krupniczej 8a. (niedziele godz. 8:00 – 14:00)

Uczestnictwo:
W rozgrywkach uczestniczą drużyny, które uiszczą wpisowe w wysokości 170,- zł . Każdy zawodnik winien posiadać dowód osobisty lub legitymację szkolną. Zgłoszenia pisemne należy przesyłać w terminie do dnia 30 września 2008r. na adres: Tarnowskie TKKF, ul.Krakowska 8, 33-100 Tarnów, tel./fax 014/ 622-07-03.

System rozgrywek:
Liga zostanie przeprowadzona zgodnie z przepisami PZPS. Rozgrywki zostaną przeprowadzone w jednej grupie systemem każdy z każdym do dwóch wygranych setów wg nowego systemu. Każda drużyna w ciągu jednego dnia może rozegrać maksymalnie trzy mecze. W przypadku uzyskania przez drużyny równej ilości punktów o kolejności miejsc decyduje stosunek setów a następnie różnica małych punktów w setach.
Do rozgrywek nie zostanie dopuszczona drużyna w składzie mniejszym niż 4 zawodników, dopuszcza się drużyny mieszane. Czas oczekiwania na drużynę nie może przekraczać 5 minut. Po upływie tego czasu od wyznaczonego terminu sędzia ogłasza walkower.

Sprawy finansowe:
Koszty organizacyjne ligi pokrywają organizatorzy, pozostałe koszty uczestnicy we własnym zakresie.

FINAŁ Wojewódzki:
Do finału wojewódzkiego awansują zwycięskie drużyny z poszczególnych stref.

Postanowienia końcowe:
Zawodnicy winni posiadac aktualne badania lekarskie.
Wszystkich zawodników obowiązuje strój sportowy

Ewentualne protesty należy składać na piśmie u Sędziego Głównego z wpłatą kaucji w wysokości 30,- zł.

Organizatorem i Sędzią Głównym rozgrywek jest Pan Kazimierz Bagnicki

tel. dom. 621-12-82 , kom. 0501-207-081
tel. prac. 637-40-50

You May Also Like