Liga TKKF 2009

Jak co roku odbyła się kolajna już edycja ligi siatkówki halowej mężczyzn. Wystartowało w niej 10 drużyn z ziemi tarnowskiej.

Regulamin Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej Mężczyzn – Tarnów 2009

Organizator:

Organizatorem ligi jest Tarnowskie TKKF oraz Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tarnowie.

Termin i miejsce:
Liga rozegrana zostanie w dniach: 1, 15, 29 marca 2009 r. na Hali Sportowo-Widowiskowej TOSiR ul. Krupnicza 8a w Tarnowie. ( niedziele godz. 9.00 – 14.00 ).

Uczestnictwo:

W rozgrywkach uczestniczą drużyny, które uiszczą wpisowe w wysokości 170,- zł . Każdy zawodnik winien posiadać dowód osobisty lub legitymację szkolną.

System rozgrywek:

Liga zostanie przeprowadzona zgodnie z przepisami PZPS. Rozgrywki zostaną przeprowadzone w jednej grupie systemem każdy z każdym do dwóch wygranych setów wg nowego systemu. Każda drużyna w ciągu jednego dnia może rozegrać maksymalnie trzy mecze. W przypadku uzyskania przez drużyny równej ilości punktów o kolejności miejsc decyduje stosunek setów a następnie różnica małych punktów w setach.

Do rozgrywek nie zostanie dopuszczona drużyna w składzie mniejszym niż 4 zawodników, dopuszcza się drużyny mieszane. Czas oczekiwania na drużynę nie może przekraczać 5 minut. Po upływie tego czasu od wyznaczonego terminu sędzia ogłasza walkower.

Sprawy finansowe:

Koszty organizacyjne ligi pokrywają organizatorzy, pozostałe koszty uczestnicy we własnym zakresie.

FINAŁ Wojewódzki:

Do finału wojewódzkiego awansują zwycięskie drużyny z poszczególnych stref.

Postanowienia końcowe:

Zgłoszenia pisemne należy przesyłać w terminie do dnia 15.02. 2009 r. na adres:

Tarnowskie TKKF ul. Krzyska 17 , 33-100 Tarnów, tel./fax 014/622-07-03.

Koordynatorem rozgrywek jest Pan Kazimierz Bagnicki tel. dom. 014/636-83-40,

tel. kom. 0609 428 340

You May Also Like