Informacja o likwidacji Tarnowskiego TKKFu

Uprzejmie informujemy, że w dniu 27.11.2021 r. w Tarnowie Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów Ognisk TKKF podjęło uchwałę o rozwiązaniu Tarnowskiego TKKF. Obecnie Tarnowskie TKKF jest w okresie Likwidacji dlatego prosimy wszystkich zainteresowanych o kontakt telefoniczny na nr. 603 972 933  /Krzysztof Czyż/ w sprawie rozliczeń finansowych związanych z prowadzoną działalnością programową Tarnowskiego TKKF. Ewentualne rozliczenia realizowane będą w terminie do dnia 31.01.2022 r. Po tym terminie okres likwidacji zostanie zamknięty.  

Likwidator

You May Also Like