Małopolska Liga TKKF – Tarnów 2007 – edycja I (Regulamin)

I edycja Amatorskiej Małopolskiej Ligi TKKF w siatkówce halowej. Liga która cieszy się coraz wiekszym zainteresowaniem jest organizowana corocznie. W tym roku odbędzie się w dniach 4, 18 marzec oraz 4 kwietnia na Hali TOSiRu.

Małopolska Liga TKKF w Piłce Siatkowej 2007 r. pod patronatem Dziennika Polskiego.

SPONSOR PUBLICZNY – WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

1. Organizator:
Organizatorem ligi jest Małopolskie TKKF w Krakowie oraz Tarnowskie TKKF w Tarnowie.

2. Termin i miejsce:
Liga rozegrana zostanie w dniach 04 , 18 marca oraz 1 kwietnia 2007 r. w Hali Sportowo-Widowiskowej TOSiR w Tarnowie przy ul. Krupniczej 8a.

3. Uczestnictwo:
W rozgrywkach uczestniczą drużyny, które uiszczą wpisowe w wysokości 170,- zł. Zgłoszeni zawodnicy mogą reprezentować wyłącznie swoje drużyny. W lidze nie mogą startować zawodnicy aktualnie zarejestrowani i biorący udział w ligach PZPS. Każdy zawodnik winien posiadać dowód osobisty lub dokument stwierdzający tożsamość.

4. System rozgrywek:
Liga zostanie przeprowadzona zgodnie z przepisami PZPS. Rozgrywki zostaną przeprowadzone w jednej grupie systemem każdy z każdym do dwóch wygranych setów. W przypadku uzyskania przez drużyny równej ilości punktów o kolejności miejsc decyduje stosunek setów a następnie różnica małych punktów w setach. Do rozgrywek nie zostanie dopuszczona drużyna w składzie mniejszym niż 4 zawodników, dopuszcza się drużyny mieszane. Czas oczekiwania na drużynę nie może przekraczać 5 minut. Po upływie tego czasu sędzia ogłasza walkower.

5. Sprawy finansowe:
Koszty organizacyjne ligi pokrywają organizatorzy, pozostałe koszty ( przejazdy, wyżywienie, napoje ) uczestnicy we własnym zakresie.

6. Nagrody:
Zespoły, które zajmą pierwsze trzy miejsca otrzymają pamiątkowe puchary. Ponadto do finału wojewódzkiego awansują dwa pierwsze zespoły.

7. Postanowienia końcowe:
– Zawodnicy winni posiadać aktualne badania lekarskie.

– Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za wypadki spowodowane złym stanem zdrowia zawodników.

– Wszyscy zawodnicy winni ubezpieczyć się we własnym zakresie.

– Wszystkich zawodników obowiązuje strój sportowy.

– Ewentualne protesty należy składać na piśmie u Sędziego Głównego z wpłatą kaucji w wysokości 30,- zł.

– Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.

– Organizatorem i Kierownikiem rozgrywek jest – Pan Kazimierz Bagnicki tel. dom. 014/636-83-40 , kom. 0609428340

You May Also Like