Zarząd

ZARZĄD TARNOWSKIEGO TKKF

SKŁAD ZARZĄDU TARNOWSKIEGO TOWARZYSTWA KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ

LP. Imię i nazwisko Funkcja
1. Krzysztof Czyż prezes
2. Kazimierz Kacer v-ce prezes
3. Kazimierz Bagnicki sekretarz
4. Aleksander Molczyk skarbnik
5. Mateusz Muniga członek prezydium
6. Urszula Bobrowska członek zarządu
7. Bogdan Czernecki członek zarządu

SKŁAD OSOBOWY KOMISJI REWIZYJNEJ
TARNOWSKIEGO TOWARZYSTWA KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ

LP. Imie i nazwisko Funkcja
1 Barbara Brożek przewodniczący
2 Krzysztof Dziuban członek
3 Barbara Gwizd członek