Małopolska Liga TKKF Piłki Siatkowej – 2021

Jak nie będzie lockdown-u , to w październiku zorganizujemy w Tarnowie strefowe  rozgrywki w piłce siatkowej Małopolskiej Ligi TKKF. 

Mecze zostaną przeprowadzone w dniach:  03, 17 i 31 października 2021 r. w Hali Sportowo-Widowiskowej TOSiR ul. Krupnicza 8a w Tarnowie (w  niedziele w godzinach od 9.00 – 14.00 ).

W rozgrywkach mogą uczestniczyć zespoły, które uiszczą wpisowe w wysokości 300,- zł.              

 

Organizatorem rozgrywek strefowych jest Małopolskie TKKF oraz Tarnowskie TKKF.

Rozgrywki ligi siatkówki przeprowadzone zostaną równocześnie na trzech boiskach systemem każdy z każdym. ( Uwaga!  W rozgrywkach ligowych może wziąć udział maksymalnie 10 drużyn – o udziale decyduje kolejność  zgłoszeń ).

Zespół może liczyć maksymalnie 10 osób. Listę zgłoszeniową z podpisami zawodników należy złożyć na ręce organizatora w dniu rozpoczęcia ligi.

Do rozgrywek dopuszcza się zawodników powyżej 15 roku życia oraz  drużyny mieszane. Zawodnicy młodociani muszą posiadać zgodę rodziców lub opiekuna. 

Wykaz winien zawierać (nazwisko i imię osoby odpowiedzialnej, adres zamieszkania, nazwę drużyny, adres do korespondencji, telefon, następnie nazwisko i imię zawodnika, datę urodzenia, adres zamieszkania i podpis). W meczu drużyna nie może liczyć mniej niż 5-ciu zawodników.

Zgłoszeni zawodnicy mogą reprezentować wyłącznie swoje zespoły.

Każdy zawodnik winien posiadać dowód osobisty lub dokument stwierdzający tożsamość.

Szczegółowy regulamin oraz tabelę rozgrywek zainteresowane zespoły otrzymają przed rozgrywkami.    

Zgłoszenia telefoniczne i e-mailowe przyjmuje Pan Kazimierz Bagnicki tel. kom. 609 428 340,   e-mail; kbagnicki@poczta.onet.pl

Wpisowe za udział w rozgrywkach przyjmowane będzie przez organizatora przelewem na adres i nr konta jak w nagłówku lub w pierwszym dniu rozpoczęcia rozgrywek.

  

                                                                                           Ze sportowym pozdrowieniem.

                                                                                                           Tarnowskie TKKF

You May Also Like