VI OtwarteMistrzostwa Małopolskiego TKKF w pływaniu dla amatorów / Tarnów – 2008

Tarnowskie TKKF wraz z Małopolskim Zarządem TKKF organizują Otwrate Mistrzostwa w pływaniu dla wszytskich, którzy nie są związani zawodowo z pływaniem. Serdecznie zapraszamy do przeglądania regulaminu oraz przybycia na mistrzostwa.

RegulaminVI Otwartych Mistrzostw Małopolskiego TKKF
w pływaniu dla amatorów
Tarnów – 2008

I. Cel:
Popularyzowane i doskonalenie pływania jako jednej z form aktywnego wypoczynku wśród mieszkańców Województwa Małopolskiego.

II. Organizator:
Zarząd Wojewódzki Małopolskiego TKKF w Krakowie.

III. Współorganizatorzy i sponsorzy:
Województwo Małopolskie
Zarząd Główny TKKF
Tarnowskie TKKF
TOSiR
Tarnowski SZS

IV. Termin i miejsce:
VI Regionalne Mistrzostwa MTKKF odbędą się dnia 14 listopada ( piątek ) 2008 roku o godz. 8.00 na Krytej Pływalni TOSiR w Tarnowie ul. Piłsudskiego 30 Pływalnia 25 metrowa, pomiar czasu ręczny.

V. Zasady uczestnictwa i zgłoszenia:
Prawo startu w mistrzostwach mają uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich.

Zgłoszenia do 12 listopada 2008r. przyjmuje;
Zarząd Wojewódzki Małopolskiego TKKF w Krakowie,
ul. Lenartowicza 14
Tel./fax (012) 633 26 62
e-mail: tkkf@tkkf.com

Tarnowskie TKKF tel. fax (014) 622 07 03;
e-mail: tkkf@tkkf.pl
lub w dniu zawodów wg programu.

Program zawodów obejmuje;
– pływanie indywidualne 4 style; tj. klasyczny, dowolny, delfin oraz grzbietowy – zawodnicy i zawodniczki startują na dystansie 50 metrów.
– zawody sztafetowe; szkoły podstawowe 8 x 50 m, gimnazjalne i ponadgimnazjalne 10 x 50 m.

Jeden uczestnik zawodów może startować w jednym wybranym stylu i sztafecie.

VI. System przeprowadzenia mistrzostw:
Zawodnicy będą klasyfikowani na podstawie najlepszych czasów w następujących kategoriach i grupach wiekowych:

a) Szkoły gimnazjalne; pływanie na dystansie 50 metrów w konkurencji dziewcząt i chłopców
– 7.45 – 8.15 przyjmowanie zgłoszeń
– 8.30 – 10.00 zawody indywidualne i sztafetowe

b) Szkoły podstawowe; pływanie na dystansie 50 metrów w konkurencji dziewcząt i chłopców.
– 9.15 – 10.00 przyjmowanie zgłoszeń
– 10.15 – 12.00 zawody indywidualne i sztafetowe

c) Szkoły ponadgimnazjalne; pływanie na dystansie 50 metrów w konkurencji dziewcząt i chłopców.
– 11.15 – 12.15 przyjmowanie zgłoszeń
– 12.30 – do zakończenia – zawody indywidualne i sztafetowe

VII. Nagrody:
Zdobywcy trzech pierwszych miejsc w poszczególnych kategoriach wiekowych dziewcząt, chłopców otrzymują: pamiątkowe medale.

VIII. Zasady finansowania:
– koszty mistrzostw pokrywają organizatorzy
– koszty przejazdu, wyżywienie pokrywają uczestniczy we własnym zakresie lub jednostki delegujące
– wpisowe obowiązuje wyłącznie osoby dorosłe i wynosi 5 zł / osoby

IX. Badania lekarskie i ubezpieczenie:
– każdy zawodnik/zawodniczka musi mieć aktualne badania lekarskie oraz w przypadku dzieci i młodzieży zgodę rodziców lub opiekunów
– organizator ubezpiecza uczestników mistrzostw od nieszczęśliwych wypadków
– organizatorzy nie odpowiadają za wypadki spowodowane złym stanem zdrowia zawodników

X. Postanowienia końcowe:
– mistrzostwa są rozgrywane z zachowaniem przepisów zabezpieczających zajęcia na basenie
– organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za straty materialne powstałe w wyniku imprezy
– sekretariat zawodów będzie czynny podczas trwania mistrzostw
– wszystkie sprawy sporne będzie rozstrzygać Komisja Odwoławcza złożona z trzech osób ( Sędzia Główny i 2 przedstawicieli organizatorów )
– interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Organizatora i Sędziego Głównego mistrzostw

Zarząd Wojewódzki Małopolskiego TKKF