Małopolska Liga Siatkówki Halowej – wiosna 2016

Rozgrywki zostaną przeprowadzone w dniach; 20.03, 03 i 17 kwietnia 2016 r. na Hali Sportowo-Widowiskowej TOSiR ul. Krupnicza 8a w Tarnowie ( niedziele godz. 9.00 – 14.00 ).

W rozgrywkach mogą uczestniczyć reprezentacje, które uiszczą wpisowe w wysokości 200,- zł. ( dwieście złotych).

Organizatorem rozgrywek strefowych jest Tarnowskie TKKF oraz TOSiR w Tarnowie.

Rozgrywki ligi siatkówki przeprowadzone zostaną równocześnie na trzech boiskach systemem każdy z każdym. ( Uwaga! W rozgrywkach ligowych może wziąć udział maksymalnie 10 drużyn – o udziale decyduje kolejność zgłoszeń ).

Drużyna może liczyć maksymalnie 10 osób. Listę zgłoszeniową z podpisami zawodników należy złożyć na ręce organizatora najpóźniej w dniu rozpoczęcia ligi.

Do rozgrywek dopuszcza się zawodników powyżej 15 roku życia oraz drużyny mieszane. Wykaz winien zawierać (nazwisko i imię osoby odpowiedzialnej, adres zamieszkania, nazwę drużyny, adres do korespondencji, telefon, następnie nazwisko i imię zawodnika, datę urodzenia, adres zamieszkania i podpis).

Zgłoszeni zawodnicy mogą reprezentować wyłącznie swoje drużyny.

Każdy zawodnik winien posiadać dowód osobisty lub dokument stwierdzający tożsamość. Szczegółowy regulamin oraz tabelę rozgrywek zainteresowane zespoły otrzymają przed rozgrywkami.

Zgłoszenia telefoniczne i e-mailowe przyjmuje Pan Kazimierz Bagnicki tel. kom. 609 428 340, e-mail; kbagnicki@poczta.onet.pl

Wpisowe za udział w rozgrywkach przyjmowane będzie przez organizatora w Hali Sportowej TOSiR ul. Krupnicza 8a w biurze od poniedziałku do czwartku w godz. 10.00 – 17.00, tel./fax 14/622-07-03 lub w dniu rozpoczęcia rozgrywek.

Do pobrania:

You May Also Like