Regulamin biegów gimnazjalistów kwietniowej mili w mieście papieskim – Tarnów 29 maja 2015r.

Oficjalna strona imprezy: www.kwietnamila.pl

 1. Cel zawodów
 • propagowanie sportowej rywalizacji i wyrabianie nawyku aktywnego spędzania wolnego czasu wśród młodzieży,
 • upamiętnienie I-szej wizyty w Polsce św. Jana Pawła II,
 • wyłonienie najlepszych biegaczy w kategoriach wiekowych wśród młodzieży ziemi tarnowskiej,
 1. Organizator
 • Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Zarząd Główny
 • Tarnowskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Tarnowie
 • Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tarnowie,
 • Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy w Tarnowie
 1. Współorganizatorzy
 • Związek Miast Papieskich
 • Stowarzyszenie 10 Czerwca
 • Urząd Miasta Tarnowa Wydział Sportu
 1. Partnerzy

Ministerstwo Sportu i Turystyki

Małopolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Krakowie.

 1. Termin i miejsce

29 maja 2015 w Tarnowie – Mościcach o godzinie 13.00, na terenach rekreacyjnych TOSiR ul. Traugutta 5a.

 1. Kategoria i dystanse
 • dziewczęta rocznik 2001 dystans 1765 m
 • dziewczęta rocznik 2000 dystans 1765 m
 • chłopcy rocznik 2001 dystans 3530 m
 • chłopcy rocznik 2000 dystans 3530 m
 1. Warunki uczestnictwa
 • prawo uczestnictwa w Biegach ma młodzież, rocznik 2000 i 2001 po uzyskaniu zezwolenia obojga swoich rodziców lub opiekunów prawnych,
 • każda szkoła gimnazjalna zgłasza na piśmie dowolną liczbę zawodników do każdej kategorii biegowej najpóźniej w dniu imprezy,
 1. Zgłoszenia

Zgłoszenia do biegu przyjmuje Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy w Tarnowie  Pan Ryszard Jasicz tel.  601 618 286,  lub w biuro zawodów w dniu imprezy.

 1. Ubezpieczenie

Organizator zapewnia ubezpieczenie wszystkich uczestników imprezy w zakresie NW.

 1. Nagrody

Trzech najlepszych zawodników w każdej kategorii otrzyma medale oraz zaproszenie do uczestnictwa w finale „Kwietnej Mili”, rozgrywanym w Krakowie w dniu 10 czerwca 2015 r. pozostali uczestnicy biegów otrzymają pamiątkowe dyplomy.

 1. Postanowienia
 • organizator zapewni opiekę medyczną w czasie biegu,
 • organizator zapewni uczestnikom biegu przebieralnie oraz toalety,
 • wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora,
 • organizatorem i Sędzią Głównym Biegu jest Pan Ryszard Jasicz – tel. 601 618 286, postanowienia Sędziego Głównego są ostateczne

 

 

Organizatorzy.

You May Also Like