Regulamin Memoriał Antoniego Jędrzejowskiego Piłki Siatkowej Mężczyzn – Tarnów 2015

Cel:

  • uczczenie pamięci Prezesa TKKF Antoniego Jędrzejowskiego,
  • popularyzowanie piłki siatkowej,

Organizator:

Tarnowskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej  w Tarnowie.

Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tarnowie.

Termin i miejsce:

Turniej rozegrany zostanie dnia 24.05.2015 r. o godz. 9.00 w Hali Tarnowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji ul. Krupnicza 8 a w Tarnowie.

Zgłoszenia:

Zgłoszenia telefoniczne przyjmuje Pan Kazimierz Bagnicki tel. 609 428 340, e-mail; kbagnicki@poczta.onet.pl

Uczestnictwo:

W turnieju mogą brać udział drużyny niezrzeszone , reprezentujące ogniska TKKF, zakłady pracy i instytucje , które uiszczą wpisowe w wysokości 50,- zł.

Ilość miejsc ograniczona. O udziale w turnieju decyduje kolejność zgłoszeń.

System rozgrywek:

Rozgrywki zostaną przeprowadzone systemem brazylijskim do dwóch przegranych setów. Punktacja w setach zostanie określona w zależności od ilości zgłoszeń.

Rozgrywki zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami PZPS

Nagrody:

Za pierwsze miejsce w turnieju zwycięska drużyna otrzyma puchar.

Postanowienia końcowe:

  • zawodnicy winni posiadać aktualne badania lekarskie,
  • wszystkich zawodników obowiązuje strój sportowy,
  • zawodnicy wini ubezpieczyć się we własnym zakresie,
  • w wypadku nie sportowego zachowania się drużyna zostanie zdyskwalifikowana,
  • interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi,

 

Może Ci się spodobać