Otwarty Turniej Piłki Siatkowej z okazji Święta Niepodległości – Tarnów 2011 – regulamin

R E G U L A M I N
Otwartego Turnieju Piłki Siatkowej z okazji Święta Niepodległości – Tarnów 2011

Cel:
• popularyzowanie piłki siatkowej,

Organizator:
Tarnowskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Tarnowie.

Współorganizator:
Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tarnowie.

Termin i miejsce:
Turniej rozegrany zostanie dnia 11.11.2011 r. o godz. 9.00 w Hali Tarnowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji ul. Krupnicza 8 a w Tarnowie.

Zgłoszenia:
Zgłoszenia telefoniczne w terminie do 5.11.2011 r. przyjmuje Tarnowskie TKKF Pan Kazimierz Bagnicki , tel. 609 428 340 prosimy o dotrzymanie terminu ze względów organizacyjnych .

Uczestnictwo:
W turnieju mogą brać udział drużyny niezrzeszone , reprezentujące ogniska TKKF, zakłady pracy i instytucje, które wpłacą wpisowe w wysokości 50,- zł.

System rozgrywek:
Rozgrywki zostaną przeprowadzone systemem brazylijskim do dwóch przegranych setów.
Rozgrywki zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami PZPS.

Nagrody:
Za pierwsze trzy miejsca w turnieju zwycięskie drużyny otrzymają puchary.

Postanowienia końcowe:
• zawodnicy winni posiadać aktualne badania lekarskie,
• wszystkich zawodników obowiązuje strój sportowy,
• zawodnicy wini ubezpieczyć się we własnym zakresie,
• w wypadku nie sportowego zachowania się drużyna zostanie  zdyskwalifikowana,
• interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi.

 

Organizatorzy.

You May Also Like