Regulamin biegu sztafet samorządowych kwietniowej mili w mieście papieskim Tarnowie – 29 maj 2015

Oficjalna strona imprezy: www.kwietnamila.pl

 1. Cel zawodów
 • Promocja kultury fizycznej oraz kultury pamięci wśród radnych wspólnot samorządowych wszystkich szczebli,
 • upamiętnienie 25 – lecia odnowienia Samorządu Terytorialnego w Rzeczypospolitej Polskiej,
 1. Organizator
 • Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Zarząd Główny
 • Tarnowskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Tarnowie
 • Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tarnowie,
 • Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy w Tarnowie
 1. Współorganizatorzy
 • Związek Miast Papieskich
 • Stowarzyszenie 10 Czerwca
 • Urząd Miasta Tarnowa Wydział Sportu
 1. Partnerzy

Ministerstwo Sportu i Turystyki

Małopolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Krakowie.

 1. Termin i miejsce

29 maja 2015 w Tarnowie – Mościcach o godzinie 13.00, na terenach rekreacyjnych TOSiR ul. Traugutta 5a.

 1. Trasa i zasady biegu;

Bieg rozegrany będzie na 3530 metrowej pętli którą każda z drużyn pokonać musi 10 razy.

Zmiany w sztafetach odbywać się będą poprzez przekazanie białoczerwonej szarfy w wyznaczonej strefie zmian.

Każdy uczestnik sztafety musi pokonać co najmniej jedno okrążenie.

 1. Warunki uczestnictwa

W biegu sztafetowym będzie mogła wziąć udział sztafeta składająca się z 5 osób, z których każda ukończyła 18 lat.

W skład sztafety wchodzą;

 • Członek władz samorządu terytorialnego ( dowolnego szczebla )
 • 2 kobiety
 • 2 mężczyzn

Wszyscy muszą być mieszkańcami Tarnowa lub powiatu tarnowskiego.

 1. Zgłoszenia

Zgłoszenia do biegu sztafetowego przyjmowane będą w biurze Tarnowskiego TKKF ul. Krupnicza 8a , tel. 14/6220703 lub w biurze zawodów w dniu imprezy.

 1. Ubezpieczenie

Organizator zapewnia ubezpieczenie wszystkich uczestników imprezy w zakresie NW.

Każdy uczestnik biegu sztafetowego może się dodatkowo ubezpieczyć indywidualnie na wypadek kontuzji lub innego zdarzenia , które może stać się udziałem jego w czasie biegu.

 1. Nagrody

Trzy najlepsze sztafety otrzymają puchary, medale oraz zaproszenie do uczestnictwa w finale „Kwietnej Mili”, rozgrywanym w Krakowie w dniu 10 czerwca 2015.

 1. Postanowienia
 • organizator zapewni opiekę medyczną w czasie biegu,
 • organizator zapewni uczestnikom biegu przebieralnie oraz toalety,
 • wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora,
 • organizatorem i Sędzią Głównym Biegu Sztafetowego jest Pan Ryszard Jasicz – 601 618 286,  postanowienia Sędziego Głównego są ostateczne,

 

Organizatorzy.

 

Karta zgłoszenia

udziału w biegu Sztafet Samorządowych

w dniu 27 maja 2015

 1. Zgłaszamy swój udział w biegu Sztafet Samorządowych Kwietnej Mili organizowanym 29 maja 2015 r. w Tarnowie .
 2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z regulaminem biegu Sztafety Samorządowej Kwietnej Mili 2015 i zobowiązujemy się go przestrzegać.
 3. Oświadczamy, że stan zdrowia pozwala nam na uczestnictwo w biegu Sztafety Samorządowej Kwietnej mili 2015 na dystansie 35,3 km w dniu 29.05.2015 r.

 

NAZWA  SZTAFETY: ……………………………………………………………………………………………………………………….

L.p. Nazwisko i imię Rok urodzenia Kogo reprezentuje Podpis zawodnika
Samorządowiec 1
Kobieta 2
Kobieta 3
Mężczyzna 4
Mężczyzna 5

 

 

Data …………………………………………..

You May Also Like