Otwarty Turniej z okazji Święta Niepodległości – Tarnów 2009

11 listopada jak co roku odbędzie się Turniej z okazji Święta Niepodległości. Impreza ta zawsze cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony siatkarzy. Co roku jest maksymalna liczba drużyn. W tym roku sponsorem jest Ministrerstwo Sportu i Turystyki. Mamy nadzieję że w Turnieju będzie uczestniczyć duża liczba drużyn i przybędzie spora liczba kibiców.

R E G U L A M I N
Otwartego Turnieju Piłki Siatkowej z okazji Święta Niepodległości – Tarnów 2009 .

SPONSOR – MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI

Cel:
Popularyzowanie piłki siatkowej,

Organizator:
Organizatorem Turnieju jest Tarnowskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej oraz Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tarnowie.

Termin i miejsce:
Turniej rozegrany zostanie dnia 11.11.2009r. o godz. 9.00 w Hali Tarnowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji ul. Krupnicza 8 a w Tarnowie.

Zgłoszenia:
Zgłoszenia telefoniczne w terminie do 05.11.2009 r. przyjmuje Tarnowskie TKKF ul. Krzyska 17 , tel./ fax 014/622 07 03 prosimy o dotrzymanie terminu ze względów organizacyjnych .

Uczestnictwo:
W turnieju mogą brać udział drużyny niezrzeszone , reprezentujące ogniska TKKF, zakłady pracy i instytucje, które wpłacą wpisowe w wysokości 50,- zł.

System rozgrywek:
Rozgrywki zostaną przeprowadzone w grupach, systemem każdy z każdym zgodnie z przepisami PZPS.

Nagrody:
Za pierwsze trzy miejsca w turnieju zwycięskie drużyny otrzymają puchary.

Postanowienia końcowe:
– zawodnicy winni posiadać aktualne badania lekarskie,
– wszystkich zawodników obowiązuje strój sportowy,

– zawodnicy wini ubezpieczyć się we własnym zakresie,

– w wypadku nie sportowego zachowania się drużyna zostanie zdyskwalifikowana,

– interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi,

Organizatorzy.

Program
Otwartego Turnieju Piłki Siatkowej z okazji Święta Niepodległości – Tarnów 2009 r.

Dnia 11 listopada 2009 r. Tarnów – Hala Sportowa TOSiR ul. Krupnicza 8a

Godz. 8.00 – otwarcie biura zawodów,
Godz. 8.45 – losowanie rozgrywek z podziałem na grupy,
Godz. 9.00 – rozpoczęcie rozgrywek na trzech boiskach,
Godz. 16.00 – zakończenie zawodów i rozdanie nagród.

You May Also Like