Turniej Niepodległości w siatkówce halowej – Tarnów 2012

R E G U L A M I N  

 Otwartego Turnieju Piłki Siatkowej z okazji Święta Niepodległości   – Tarnów  2012

 

Cel:

  • popularyzowanie piłki siatkowej,

Organizator:

Tarnowskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej  w Tarnowie.

Współorganizator:

Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tarnowie.

Termin i miejsce:

Turniej rozegrany zostanie dnia 11.11.2012 r. o godz. 9.00 w Hali Tarnowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji ul. Krupnicza 8 a w Tarnowie.

Zgłoszenia:

Zgłoszenia telefoniczne do 9.11.2012 r. przyjmuje Pan Kazimierz Bagnicki tel. 609 428 340, e-mail; kbagnicki@poczta.onet.pl

Uczestnictwo:

W turnieju mogą brać udział drużyny niezrzeszone , reprezentujące ogniska TKKF, zakłady pracy i instytucje, które wpłacą wpisowe w wysokości 50,- zł.

System rozgrywek:

Rozgrywki zostaną przeprowadzone w grupach, systemem każdy z każdym lub systemem brazylijskim do dwóch przegranych setów.

System zostanie określony w zależności od ilości zgłoszeń.

Rozgrywki zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami PZPS.

Nagrody:

Za pierwsze trzy miejsca w turnieju zwycięskie drużyny otrzymają puchary.

Postanowienia końcowe:

  • zawodnicy winni posiadać aktualne badania lekarskie,
  • wszystkich zawodników obowiązuje strój sportowy,
  • zawodnicy wini ubezpieczyć się we własnym zakresie,
  • w wypadku nie sportowego zachowania się drużyna zostanie zdyskwalifikowana,
  • interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi,

 

Organizatorzy.

You May Also Like