Otwarte Mistrzostwa Siatkówki Plażowej Tarnów – Ostrów 2009

Już 5 lipca zapraszamy Państwa na pierwszy z pięciu turniejów tworzących mistrzostwa Tarnowa. Turnieje będą odbywały się w Ostrowie k. Tarnowa (nad Dunajcem) od godz. 9.00. Serdecznie zapraszamy wszytskich zainteresowanych oraz kibiców. Poniżej znajdują się linki do regulaminu.

R E G U L A M I N
Otwartych Mistrzostw Siatkówki Plażowej Tarnów – Ostrów 2009

Cel:
Popularyzowanie plażowej piłki siatkowej oraz aktywnego wypoczynku nad wodą.

Organizator:
Tarnowskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Tarnowie.

Termin i miejsce:
Rozgrywki w ramach mistrzostw zostaną przeprowadzone w dniach: 5, 12, 26 lipca , 2, 16 sierpnia 2009 r. ( w niedziele ) o godz. 9.00 na obiektach sportowych w Ostrowie nad Dunajcem k/Tarnowa.

Zgłoszenia:
Zgłoszenia do mistrzostw przyjmowane będą w dniu zawodów do godz. 9.00.

Uczestnictwo:
W mistrzostwach siatkówki plażowej mogą brać udział wszyscy chętni bez ograniczeń wiekowych, którzy opłacą startowe w wysokości 10,- zł od zespołu, młodzież szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich – 5 ,- zł.

Punktacja:
Mistrzostwa zostaną przeprowadzone systemem turniejowym w kategorii kobiet i mężczyzn. Za każdy wygrany turniej drużyna otrzymuje – 20 pkt. za 2 miejsce – 17 pkt. za 3 miejsce – 15 pkt. za 4 miejsce – 13 pkt. za każde następne jeden pkt. mniej lecz nie mniej niż – 1 pkt.
Na koniec sezonu odbędzie się podsumowanie drużyn startujących w rozgrywkach piłki plażowej. O zajętym miejscu decydować będzie ilość zebranych punktów w ciągu trwania mistrzostw.

System rozgrywek:
Rozgrywki zostaną przeprowadzone w 2 osobowych składach / dopuszcza się drużyny mieszane – zaliczone zostaną do kategorii mężczyzn /.
System rozgrywek zostanie ustalony przed turniejem w zależności od ilości zgłoszeń.

Nagrody:
Za zajęcie trzech pierwszych miejsc w każdym turnieju w kategorii kobiet i mężczyzn drużyny otrzymają pamiątkowe medale.
Ponadto trzy najlepsze zespoły sezonu otrzymają pamiątkowe puchary.

Postanowienia końcowe:
zawodnicy winni posiadać aktualne badania lekarskie,
wszystkich zawodników obowiązuje strój sportowy,
zawodnicy wini ubezpieczyć się we własnym zakresie,
w wypadku nie sportowego zachowania się drużyna zostanie zdyskwalifikowana, interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorom.
Kierownikiem zawodów jest Pan Mateusz MUNIGA tel. 601 979 939.

Organizatorzy.

You May Also Like