Otwarte Mistrzostwa Siatkówki Plażowej Tarnów – Ostrów 2009

Już 5 lipca zapraszamy Państwa na pierwszy z pięciu turniejów tworzących mistrzostwa Tarnowa. Turnieje będą odbywały się w Ostrowie k. Tarnowa (nad Dunajcem) od godz. 9.00. Serdecznie zapraszamy wszytskich zainteresowanych oraz kibiców. Poniżej znajdują się linki do regulaminu.

R E G U L A M I N
Otwartych Mistrzostw Siatkówki Plażowej Tarnów – Ostrów 2009

Cel:
Popularyzowanie plażowej piłki siatkowej oraz aktywnego wypoczynku nad wodą.

Organizator:
Tarnowskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Tarnowie.

Termin i miejsce:
Rozgrywki w ramach mistrzostw zostaną przeprowadzone w dniach: 5, 12, 26 lipca , 2, 16 sierpnia 2009 r. ( w niedziele ) o godz. 9.00 na obiektach sportowych w Ostrowie nad Dunajcem k/Tarnowa.

Zgłoszenia:
Zgłoszenia do mistrzostw przyjmowane będą w dniu zawodów do godz. 9.00.

Uczestnictwo:
W mistrzostwach siatkówki plażowej mogą brać udział wszyscy chętni bez ograniczeń wiekowych, którzy opłacą startowe w wysokości 10,- zł od zespołu, młodzież szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich – 5 ,- zł.

Punktacja:
Mistrzostwa zostaną przeprowadzone systemem turniejowym w kategorii kobiet i mężczyzn. Za każdy wygrany turniej drużyna otrzymuje – 20 pkt. za 2 miejsce – 17 pkt. za 3 miejsce – 15 pkt. za 4 miejsce – 13 pkt. za każde następne jeden pkt. mniej lecz nie mniej niż – 1 pkt.
Na koniec sezonu odbędzie się podsumowanie drużyn startujących w rozgrywkach piłki plażowej. O zajętym miejscu decydować będzie ilość zebranych punktów w ciągu trwania mistrzostw.

System rozgrywek:
Rozgrywki zostaną przeprowadzone w 2 osobowych składach / dopuszcza się drużyny mieszane – zaliczone zostaną do kategorii mężczyzn /.
System rozgrywek zostanie ustalony przed turniejem w zależności od ilości zgłoszeń.

Nagrody:
Za zajęcie trzech pierwszych miejsc w każdym turnieju w kategorii kobiet i mężczyzn drużyny otrzymają pamiątkowe medale.
Ponadto trzy najlepsze zespoły sezonu otrzymają pamiątkowe puchary.

Postanowienia końcowe:
zawodnicy winni posiadać aktualne badania lekarskie,
wszystkich zawodników obowiązuje strój sportowy,
zawodnicy wini ubezpieczyć się we własnym zakresie,
w wypadku nie sportowego zachowania się drużyna zostanie zdyskwalifikowana, interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorom.
Kierownikiem zawodów jest Pan Mateusz MUNIGA tel. 601 979 939.

Organizatorzy.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *