Otwarty Turniej z okazji Święta Niepodległości – Tarnów 2008

W dniu 11 listopada 2008r. na Hali TOSiRu w Tarnowie odbędzie się jak co roku turniej cieszący się dużym zainteresowaniem. Zapraszamy wszytskich do turnieju oraz oglądania zmagań.
R E G U L A M I N
Otwartego Turnieju Piłki Siatkowej z okazji Święta Niepodległości – Tarnów 2008

1. Cel:
– popularyzowanie piłki siatkowej,

2. Organizator:
Organizatorem Turnieju jest Tarnowskie TKKF oraz Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tarnowie.

3. Termin i miejsce:
Turniej rozegrany zostanie dnia 11.11.2008r. o godz. 9.00 w Hali Tarnowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji ul. Krupnicza 8 a w Tarnowie.

4. Zgłoszenia:
Zgłoszenia telefoniczne w terminie do 31.10.2008 r. przyjmuje Tarnowskie TKKF ul. Krakowska 8 , tel./ fax 014/62-20-703 prosimy o dotrzymanie terminu ze względów organizacyjnych .

5. Uczestnictwo:
W turnieju mogą brać udział drużyny niezrzeszone , reprezentujące ogniska TKKF, zakłady pracy i instytucje, które wpłacą wpisowe w wysokości 50,- zł.

6. System rozgrywek:
Rozgrywki zostaną przeprowadzone systemem brazylijskim zgodnie z przepisami PZPS.

7. Nagrody:
Za pierwsze trzy miejsca w turnieju zwycięskie drużyny otrzymają puchary.

8. Postanowienia końcowe:
– zawodnicy winni posiadać aktualne badania lekarskie,
– wszystkich zawodników obowiązuje strój sportowy,
– zawodnicy wini ubezpieczyć się we własnym zakresie,
– w wypadku nie sportowego zachowania się drużyna zostanie zdyskwalifikowana,
– interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi,
===========================================================

Program Turnieju :

Dnia 11 listopada 2006 r. Tarnów – Hala Sportowa TOSiR ul. Krupnicza 8a

Godz. 8.00 – otwarcie biura zawodów,
Godz. 8.45 – losowanie rozgrywek z podziałem na grupy,
Godz. 9.00 – rozpoczęcie rozgrywek na trzech boiskach,
Godz. 15.00 – zakończenie zawodów i rozdanie nagród.

You May Also Like