Małopolska Liga TKKF Piłki Siatkowej – wiosna 2014

Rozgrywki zostaną przeprowadzone w dniach; 9, 23 marca oraz 6 kwietnia 2014 r.  na Hali Sportowo-Widowiskowej TOSiR ul. Krupnicza 8a w Tarnowie ( niedziele godz. 9.00 – 14.00 ).

W rozgrywkach mogą uczestniczyć reprezentacje, które uiszczą wpisowe w wysokości 200,- zł. ( dwieście złotych).

Organizatorem rozgrywek strefowych jest Tarnowskie TKKF oraz TOSiR w Tarnowie.

Rozgrywki ligi siatkówki przeprowadzone zostaną równocześnie na trzech boiskach systemem każdy z każdym. ( Uwaga!  W rozgrywkach ligowych może wziąć udział maksymalnie 10 drużyn – o udziale decyduje kolejność  zgłoszeń ).

Ostateczny skład drużyny potwierdzony przez lekarza należy złożyć najpóźniej przed rozpoczęciem rozgrywek.

Do rozgrywek dopuszcza się drużyny mieszane.

Wykaz winien zawierać (nazwisko i imię, adres zamieszkania, nazwę drużyny, adres do korespondencji – osobę odpowiedzialną, telefon).

Zgłoszeni zawodnicy mogą reprezentować wyłącznie swoje drużyny.

Każdy zawodnik winien posiadać dowód osobisty lub dokument stwierdzający tożsamość.

Szczegółowy regulamin oraz tabelę rozgrywek zainteresowane zespoły otrzymają przed rozgrywkami.

Zgłoszenia telefoniczne i e-mailowe przyjmuje Pan Kazimierz Bagnicki tel. kom. 609 428 340, e-mail; kbagnicki@poczta.onet.pl

Wpisowe za udział w rozgrywkach przyjmowane będzie na Hali Sportowej TOSiR ul. Krupnicza 8a w biurze TKS od poniedziałku do czwartku w godz. 10.00 – 17.00, tel./fax 14/622-07-03 lub w dniu rozpoczęcia rozgrywek.

You May Also Like