Amatorski Turniej tenisa stołowego – Tarnów 2008

Miło nam poinformować o tym że 18 maja 2008r. będzie zorganizowany Amatorski Turniej w Tarnowie w Szkole Podstawowej nr.1. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych oraz kibiców.

Amatorski Turniej Tenisa Stołowego – Tarnów 2008

1. Cel:
Popularyzowanie tenisa stołowego wśród mieszkańców ziemi tarnowskiej.

2. Organizator:
Organizatorem Mistrzostw jest Tarnowskie TKKF oraz Szkoła Podstawowa Nr 1 w Tarnowie.

3. Termin i miejsce:
Mistrzostwa zostaną rozegrane dnia 18 maja 2008 r. / niedziela / o godz. 9:00 w Szkole Podstawowej Nr 1 w Tarnowie ul. Reymonta 30.

4. Uczestnictwo:
W rozgrywkach mogą uczestniczyć członkowie ognisk TKKF oraz wszyscy chętni niezrzeszeni w klubach sportowych w przeciwnym wypadku zawodnik zostanie zdyskwalifikowany.

5. System rozgrywek:
Rozgrywki przeprowadzone zostaną z podziałem na grupy wiekowe w grach pojedynczych kobiet i mężczyzn zgodnie z przepisami PZTS.
– szkoły podstawowe
– szkoły gimnazjalne
– 16 – 35 lat
– 36 – 50 lat
– powyżej 50 lat.

System rozgrywek zostanie ustalony w dniu rozpoczęcia mistrzostw w zależności od ilości zgłoszeń.

6. Zgłoszenia:
Zgłoszenia imienne przyjmowane będą w dniu zawodów do godz. 9:00

7. Sprawy finansowe:
Koszty organizacyjne mistrzostw pokrywają organizatorzy, pozostałe koszty ( przejazd, wyżywienie ) uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

8. Nagrody:
Za zajęcie trzech pierwszych miejsc w każdej grupie wiekowej zawodnicy otrzymają pamiątkowe medale. Ponadto zwycięzcy poszczególnych grup awansują do finału wojewódzkiego.

9. Postanowienia końcowe:
• zawodników obowiązuje strój sportowy ( koszulka, spodenki, tenisówki, własny sprzęt ),
• wszyscy zawodnicy winni posiadać aktualne badania lekarskie, organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za wypadki spowodowane złym stanem zdrowia startujących,
• zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie,
• wejście na salę od strony boisk szkolnych,
• Sędzią Głównym zawodów jest Pan Adam Kieroński,
• Interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłączne organizatorom,
• Uwaga ! – na terenie hali sportowej obowiązuje sportowe obuwie zamienne.

You May Also Like