Regulamin Otwartych Mistrzostw TKKF w tenisie stołowym – Tarnów 2010

R E G U L A M I N

Otwartych Mistrzostw TKKF w Tenisie Stołowym

Tarnów – 2010.

Cel:

Popularyzowanie tenisa stołowego wśród mieszkańców ziemi tarnowskiej.

Organizator:

Organizatorem Mistrzostw jest Tarnowskie TKKF oraz Szkoła Podstawowa Nr 1 w Tarnowie.

Termin i miejsce:

Mistrzostwa zostaną rozegrane dnia 9 maja 2010 r. / niedziela / o godz. 9.00 w Szkole Podstawowej Nr 1 w Tarnowie ul. Reymonta 30.

Uczestnictwo:

W rozgrywkach mogą uczestniczyć członkowie ognisk TKKF oraz wszyscy chętni niezrzeszeni w klubach sportowych w przeciwnym wypadku zawodnik zostanie zdyskwalifikowany.

System rozgrywek:

Rozgrywki przeprowadzone zostaną z podziałem na grupy wiekowe w grach pojedynczych kobiet i mężczyzn zgodnie z przepisami PZTS.

szkoły podstawowe

szkoły gimnazjalne

16 – 35 lat

36 – 50 lat

powyżej 50 lat.

System rozgrywek zostanie ustalony w dniu rozpoczęcia mistrzostw w zależności od ilości zgłoszeń.

Zgłoszenia:

Zgłoszenia imienne przyjmowane będą w dniu zawodów do godz. 9.00.

Sprawy finansowe:

Koszty organizacyjne mistrzostw pokrywają organizatorzy, pozostałe koszty ( przejazd, wyżywienie ) uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

Nagrody:

Za zajęcie trzech pierwszych miejsc w każdej grupie wiekowej zawodnicy otrzymają pamiątkowe medale. Ponadto zwycięzcy poszczególnych grup awansują do finału wojewódzkiego.

Postanowienia końcowe:

zawodników obowiązuje strój sportowy ( koszulka, spodenki, tenisówki, własny sprzęt ),

wszyscy zawodnicy winni posiadać aktualne badania lekarskie, organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za wypadki spowodowane złym stanem zdrowia startujących,

zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie,

wejście na salę od strony boisk szkolnych,

Sędzią Głównym zawodów jest Pan Adam Kieroński,

Interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłączne organizatorom,

Uwaga ! – na terenie hali sportowej obowiązuje sportowe obuwie zamienne.

You May Also Like