Otwarte Mistrzostwa w tenisie stołowym Tarnowskiego TKKF – Tarnów 2007

Jak co roku organizowane bedą Otwarte Mistrzostwa Tarnowskiego TKKF w tak zwanym ping-pong\’u. Mistrzostwa odbędą się dnia 22 kwietnia w szkole podstawowej nr.1 Zapraszamy wszytskich serdecznie.

R E G U L A M I N

Otwartych Mistrzostw TKKF w Tenisie Stołowym Tarnów – 2007.

1. Cel:
Popularyzowanie tenisa stołowego wśród mieszkańców ziemi tarnowskiej.

2. Organizator:
Organizatorem Mistrzostw jest Tarnowskie TKKF oraz Szkoła Podstawowa Nr 1 w Tarnowie.

3. Termin i miejsce:
Mistrzostwa zostaną rozegrane dnia 22 kwietnia 2007 r. / niedziela / o godz. 9.00 w Szkole Podstawowej Nr 1 w Tarnowie ul. Reymonta 30.

4. Uczestnictwo:
W rozgrywkach mogą uczestniczyć członkowie ognisk TKKF oraz wszyscy chętni niezrzeszeni w klubach sportowych w przeciwnym wypadku zawodnik zostanie zdyskwalifikowany.

5. System rozgrywek:
Rozgrywki przeprowadzone zostaną z podziałem na grupy wiekowe w grach pojedynczych kobiet i mężczyzn zgodnie z przepisami PZTS.
– szkoły podstawowe
– szkoły gimnazjalne
– 16 – 35 lat
– 36 – 50 lat
– powyżej 50 lat.

System rozgrywek zostanie ustalony w dniu rozpoczęcia mistrzostw w zależności od ilości zgłoszeń.

6. Zgłoszenia:
Zgłoszenia imienne przyjmowane będą w dniu zawodów do godz. 9.00.

7. Sprawy finansowe:
Koszty organizacyjne mistrzostw pokrywają organizatorzy, pozostałe koszty ( przejazd, wyżywienie ) uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

8. Nagrody:
Za zajęcie trzech pierwszych miejsc w każdej grupie wiekowej zawodnicy otrzymają pamiątkowe medale. Ponadto zwycięzcy poszczególnych grup awansują do finału wojewódzkiego.

9. Postanowienia końcowe:
– zawodników obowiązuje strój sportowy ( koszulka, spodenki, tenisówki, własny sprzęt ),
– wszyscy zawodnicy winni posiadać aktualne badania lekarskie, organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za wypadki spowodowane złym stanem zdrowia startujących,
– zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie,
– wejście na salę od strony boisk szkolnych,
– Sędzią Głównym zawodów jest Pan Adam Kieroński,
– Interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłączne organizatorom,
– Uwaga ! – na terenie hali sportowej obowiązuje sportowe obuwie zamienne.

Komitet organizacyjny.

You May Also Like