R E G U L A M I N Otwartych Mistrzostw Siatkówki Plażowej Tarnów – Ostrów 2010 .

R E G U L A M I N Otwartych Mistrzostw Siatkówki Plażowej Tarnów – Ostrów 2010 .

OSTRÓW k /TARNOWA

R E G U L A M I N

Otwartych Mistrzostw Siatkówki Plażowej Tarnów – Ostrów 2010 .

Cel:

popularyzowanie plażowej piłki siatkowej oraz aktywnego wypoczynku nad wodą,

Organizator:

Tarnowskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Tarnowie.

Termin i miejsce:

Rozgrywki w ramach mistrzostw zostaną przeprowadzone w dniach; 04, 11, 25 lipca , 01, 15 sierpnia 2010 r. ( w niedziele ) o godz. 9.00 na obiektach sportowych w Ostrowie nad Dunajcem k/Tarnowa.

Zgłoszenia:

Zgłoszenia do mistrzostw przyjmowane będą w dniu zawodów do godz. 9.00.

Uczestnictwo:

W mistrzostwach siatkówki plażowej mogą brać udział wszyscy chętni bez ograniczeń wiekowych, którzy opłacą startowe w wysokości 10,- zł od zespołu.

Punktacja:

Mistrzostwa zostaną przeprowadzone systemem turniejowym w kategorii kobiet i mężczyzn. Za każdy wygrany turniej drużyna otrzymuje – 20 pkt. za 2 miejsce – 17 pkt. za 3 miejsce – 15 pkt. za 4 miejsce – 13 pkt. za każde następne jeden pkt. mniej lecz nie mniej niż – 1 pkt.

Na koniec sezonu odbędzie się podsumowanie drużyn startujących w rozgrywkach piłki plażowej. O zajętym miejscu decydować będzie ilość zebranych punktów w ciągu trwania mistrzostw.

System rozgrywek:

Rozgrywki zostaną przeprowadzone w 2 osobowych składach + 1 zawodnik

rezerwowy / dopuszcza się drużyny mieszane – zaliczone zostaną do kategorii mężczyzn /.

System rozgrywek zostanie ustalony przed turniejem w zależności od ilości zgłoszeń.

Nagrody:

Za zajęcie trzech pierwszych miejsc w każdym turnieju w kategorii kobiet i mężczyzn drużyny otrzymają pamiątkowe medale.

Ponadto trzy najlepsze zespoły sezonu otrzymają pamiątkowe puchary.

Postanowienia końcowe:

zawodnicy winni posiadać aktualne badania lekarskie,

wszystkich zawodników obowiązuje strój sportowy,

zawodnicy wini ubezpieczyć się we własnym zakresie,

w wypadku nie sportowego zachowania się drużyna zostanie zdyskwalifikowana,

interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorom,

Organizatorzy.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *