R E G U L A M I N Otwartych Mistrzostw Siatkówki Plażowej Tarnów – Ostrów 2010 .

R E G U L A M I N Otwartych Mistrzostw Siatkówki Plażowej Tarnów – Ostrów 2010 .

OSTRÓW k /TARNOWA

R E G U L A M I N

Otwartych Mistrzostw Siatkówki Plażowej Tarnów – Ostrów 2010 .

Cel:

popularyzowanie plażowej piłki siatkowej oraz aktywnego wypoczynku nad wodą,

Organizator:

Tarnowskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Tarnowie.

Termin i miejsce:

Rozgrywki w ramach mistrzostw zostaną przeprowadzone w dniach; 04, 11, 25 lipca , 01, 15 sierpnia 2010 r. ( w niedziele ) o godz. 9.00 na obiektach sportowych w Ostrowie nad Dunajcem k/Tarnowa.

Zgłoszenia:

Zgłoszenia do mistrzostw przyjmowane będą w dniu zawodów do godz. 9.00.

Uczestnictwo:

W mistrzostwach siatkówki plażowej mogą brać udział wszyscy chętni bez ograniczeń wiekowych, którzy opłacą startowe w wysokości 10,- zł od zespołu.

Punktacja:

Mistrzostwa zostaną przeprowadzone systemem turniejowym w kategorii kobiet i mężczyzn. Za każdy wygrany turniej drużyna otrzymuje – 20 pkt. za 2 miejsce – 17 pkt. za 3 miejsce – 15 pkt. za 4 miejsce – 13 pkt. za każde następne jeden pkt. mniej lecz nie mniej niż – 1 pkt.

Na koniec sezonu odbędzie się podsumowanie drużyn startujących w rozgrywkach piłki plażowej. O zajętym miejscu decydować będzie ilość zebranych punktów w ciągu trwania mistrzostw.

System rozgrywek:

Rozgrywki zostaną przeprowadzone w 2 osobowych składach + 1 zawodnik

rezerwowy / dopuszcza się drużyny mieszane – zaliczone zostaną do kategorii mężczyzn /.

System rozgrywek zostanie ustalony przed turniejem w zależności od ilości zgłoszeń.

Nagrody:

Za zajęcie trzech pierwszych miejsc w każdym turnieju w kategorii kobiet i mężczyzn drużyny otrzymają pamiątkowe medale.

Ponadto trzy najlepsze zespoły sezonu otrzymają pamiątkowe puchary.

Postanowienia końcowe:

zawodnicy winni posiadać aktualne badania lekarskie,

wszystkich zawodników obowiązuje strój sportowy,

zawodnicy wini ubezpieczyć się we własnym zakresie,

w wypadku nie sportowego zachowania się drużyna zostanie zdyskwalifikowana,

interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorom,

Organizatorzy.

You May Also Like