Małopolska Liga TKKF w Piłce Siatkowej 2010 r. – pod patronatem Dziennika Polskiego. II edycja

Coroczna II edycja Ligi w siatkówce halowej.

Małopolska Liga TKKF w Piłce Siatkowej 2010 r.

pod patronatem Dziennika Polskiego.

SPONSOR PUBLICZNY – WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

Organizator:

Organizatorem ligi jest Tarnowskie TKKF oraz Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tarnowie.

Termin i miejsce:

Wiosenna Liga rozegrana zostanie w dniach 26 września oraz 10 i 24 października 2010 r. w Hali Sportowo-Widowiskowej TOSiR w Tarnowie przy ul. Krupniczej 8a. (niedziele w godz. 9.00 – 14.00).

Uczestnictwo:

W rozgrywkach uczestniczą drużyny, które uiszczą wpisowe w wysokości 170,- zł.

Zgłoszeni zawodnicy mogą reprezentować wyłącznie swoje drużyny, zgodnie ze zgłoszeniem.

Każdy zawodnik winien posiadać dowód osobisty lub dokument stwierdzający tożsamość.

System rozgrywek:

Liga zostanie przeprowadzona zgodnie z przepisami PZPS. Rozgrywki zostaną przeprowadzone w jednej grupie systemem każdy z każdym do dwóch wygranych setów.

W przypadku uzyskania przez drużyny równej ilości punktów o kolejności miejsc decyduje różnica setów a następnie różnica małych punktów w setach.

Do rozgrywek nie zostanie dopuszczona drużyna w składzie mniejszym niż 4 zawodników, dopuszcza się drużyny mieszane.

Czas oczekiwania na drużynę nie może przekraczać 5 minut. Po upływie tego czasu od wyznaczonego rozpoczęcia meczu, sędzia ogłasza walkower.

Sprawy finansowe:

Koszty organizacyjne ligi ponoszą organizatorzy, pozostałe koszty ( przejazdy, wyżywienie, napoje i tp.) pokrywają uczestnicy we własnym zakresie.

Nagrody:

Zespoły, które zajmą pierwsze trzy miejsca otrzymają pamiątkowe puchary, a wyróżniający się zawodnicy statuetki. Ponadto do finału wojewódzkiego awansują dwa najlepsze zespoły z ligi wiosna – jesień.

Postanowienia końcowe:

Zawodnicy winni posiadać aktualne badania lekarskie.

Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za wypadki spowodowane złym stanem zdrowia zawodników.

Wszyscy zawodnicy winni ubezpieczyć się we własnym zakresie.

Wszystkich zawodników obowiązuje strój sportowy.

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy i przedmioty wartościowe pozostawione w szatni.

Ewentualne protesty należy składać na piśmie u Sędziego Głównego z wpłatą kaucji w wysokości 30,- zł.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.

Organizatorem i Kierownikiem rozgrywek jest – Pan Kazimierz Bagnicki

tel. dom. 14/636-83-40 , kom. 609 428 340 .

You May Also Like