VIII memoriał Antoniego Jędrzejowskiego piłki siatkowej mężczyzn – Tarnów 2019

REGULAMIN
VIII MEMORIAŁU ANTONIEGO JĘDRZEJOWSKIEGO PIŁKI SIATKOWEJ MĘŻCZYZN
TARNÓW 2019.

Cel:

• uczczenie pamięci Prezesa TKKF Antoniego Jędrzejowskiego,
• popularyzowanie piłki siatkowej,

Organizator:

Tarnowskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Tarnowie.
Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tarnowie.

Termin i miejsce:

Turniej rozegrany zostanie dnia 12.05.2019 r. o godz. 8.30 w Hali Tarnowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji ul. Krupnicza 8 a w Tarnowie.

Zgłoszenia:

Zgłoszenia telefoniczne przyjmuje Pan Kazimierz Bagnicki tel. 609 428 340, e-mail: kbagnicki@poczta.onet.pl

Uczestnictwo:

W turnieju mogą brać udział drużyny niezrzeszone, reprezentujące ogniska TKKF, zakłady pracy i instytucje , które uiszczą wpisowe w wysokości 50,- zł. Ilość zgłoszeń ograniczona do 12 drużyn. O udziale w turnieju decyduje kolejność zgłoszeń.

System rozgrywek:

Rozgrywki zostaną przeprowadzone systemem przyjętym w dniu turnieju w zależności od ilości zgłoszeń.
Rozgrywki zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami PZPS.

Nagrody:

Za pierwsze 3 miejsca w turnieju zwycięskie drużyny otrzymają puchary.

Postanowienia końcowe:

• zawodnicy winni posiadać aktualne badania lekarskie,
• wszystkich zawodników obowiązuje strój sportowy,
• zawodnicy wini ubezpieczyć się we własnym zakresie,
• w przypadku niesportowego zachowania się, drużyna zostanie zdyskwalifikowana,
• w dniu rozpoczęcia Turnieju każdy zespół otrzyma szczegółowy Regulamin Turnieju i listę startową do wypełnienia,
• interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi,

You May Also Like