Małopolska Liga TKKF Piłki Siatkowej – wiosna 2011

Informacje na temat Małopolskiej Ligi TKKF Piłki Siatkowej – wiosna 2011

Organizator:

Organizatorem ligi jest Małopolskie TKKF w Krakowie oraz Tarnowskie TKKF w Tarnowie.

Termin i miejsce:

Wiosenna Liga rozegrana zostanie w dniach 13 , 20 marca i 3 kwietnia 2011 r. w Hali Sportowo-Widowiskowej TOSiR w Tarnowie przy ul. Krupniczej 8a.

Uczestnictwo:

W rozgrywkach uczestniczą drużyny, które uiszczą wpisowe w wysokości 200,- zł.

Zgłoszeni zawodnicy mogą reprezentować wyłącznie swoje drużyny, zgodnie ze zgłoszeniem.

Każdy zawodnik winien posiadać dowód osobisty lub dokument stwierdzający tożsamość.

System rozgrywek:

Liga zostanie przeprowadzona zgodnie z przepisami PZPS. Rozgrywki zostaną przeprowadzone w jednej grupie systemem każdy z każdym do dwóch wygranych setów.

W przypadku uzyskania przez drużyny równej ilości punktów o kolejności miejsc decyduje różnica setów a następnie różnica małych punktów w setach.

Do rozgrywek nie zostanie dopuszczona drużyna w składzie mniejszym niż 4 zawodników, dopuszcza się drużyny mieszane.

Czas oczekiwania na drużynę nie może przekraczać 5 minut. Po upływie wyznaczonych 5-ciu minut, sędzia meczu ogłasza walkower.

Sprawy finansowe:

Koszty organizacyjne ligi pokrywają organizatorzy, pozostałe koszty ( przejazdy, wyżywienie, napoje ) uczestnicy we własnym zakresie.

Nagrody:

Zespoły, które zajmą pierwsze trzy miejsca otrzymają pamiątkowe puchary, a wyróżniający się zawodnicy statuetki. Ponadto do finału wojewódzkiego awansują dwa najlepsze zespoły.

Postanowienia końcowe:

  • Zawodnicy winni posiadać aktualne badania lekarskie.
  • Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za wypadki spowodowane złym stanem zdrowia zawodników.
  • Wszyscy zawodnicy winni ubezpieczyć się we własnym zakresie.
  • Wszystkich zawodników obowiązuje strój sportowy.
  • Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy i przedmioty wartościowe pozostawione w szatni.
  • Ewentualne protesty należy składać na piśmie u Sędziego Głównego z wpłatą kaucji w wysokości 50,- zł.
  • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.
  • Organizatorem i Kierownikiem rozgrywek jest – Pan Kazimierz Bagnicki

tel. dom. 14/636-83-40 , kom. 609428340

You May Also Like