Memoriał Antoniego Jędrzejowskiego Piłki Siatkowej Mężczyzn – Tarnów 2013

R E G U L A M I N
Memoriał Antoniego Jędrzejowskiego Piłki Siatkowej Mężczyzn – Tarnów 2013

Cel:
• uczczenie pamięci Prezesa TKKF Antoniego Jędrzejowskiego,
• popularyzowanie piłki siatkowej,

Organizator:
Tarnowskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Tarnowie.
Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tarnowie.

Termin i miejsce:
Turniej rozegrany zostanie dnia 26.05.2013 r. o godz. 9.00 w Hali Tarnowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji ul. Krupnicza 8 a w Tarnowie.

Zgłoszenia:
Zgłoszenia telefoniczne przyjmuje Pan Kazimierz Bagnicki tel. 609 428 340, e-mail: kbagnicki@poczta.onet.pl

Uczestnictwo:
W turnieju mogą brać udział drużyny niezrzeszone , reprezentujące ogniska TKKF, zakłady pracy i instytucje , które uiszczą wpisowe w wysokości 50,- zł. Ilość zgłoszeń ograniczona.O udziale w turnieju decyduje kolejność zgłoszeń.

System rozgrywek:
Rozgrywki zostaną przeprowadzone systemem brazylijskim do dwóch przegranych setów. Punktacja w setach zostanie określona w zależności od ilości zgłoszeń.
Rozgrywki zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami PZPS.

Nagrody:
Za pierwsze miejsce w turnieju zwycięska drużyna otrzyma puchar.

Postanowienia końcowe:
• zawodnicy winni posiadać aktualne badania lekarskie,
• wszystkich zawodników obowiązuje strój sportowy,
• zawodnicy wini ubezpieczyć się we własnym zakresie,
• w wypadku nie sportowego zachowania się drużyna zostanie zdyskwalifikowana,
• interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi,

Organizatorzy.

You May Also Like