Małopolska Liga TKKF Piłki Siatkowej – marzec-kwiecień 2018

Rozgrywki zostaną przeprowadzone w dniach: 18 marca oraz 8 i 22 kwietnia 2018 r. w Hali Sportowo-Widowiskowej TOSiR ul. Krupnicza 8a w Tarnowie (w niedziele w godzinach od 9.00 – 14.00 ).
W rozgrywkach mogą uczestniczyć reprezentacje Ognisk TKKF, które uiszczą wpisowe w wysokości 200,- zł, oraz niezrzeszone w TKKF w wysokości 300,- zł. .
Organizatorem rozgrywek strefowych jest Tarnowskie TKKF oraz TOSiR w Tarnowie.
Rozgrywki ligi siatkówki przeprowadzone zostaną równocześnie na trzech boiskach systemem każdy z każdym. ( Uwaga! W rozgrywkach ligowych może wziąć udział maksymalnie 10 drużyn – o udziale decyduje kolejność zgłoszeń ).

Zespół może liczyć maksymalnie 10 osób. Listę zgłoszeniową z podpisami zawodników należy złożyć na ręce organizatora w dniu rozpoczęcia ligi.
Do rozgrywek dopuszcza się zawodników powyżej 15 roku życia oraz drużyny mieszane. Zawodnicy młodociani muszą posiadać zgodę rodziców lub opiekuna.
Wykaz winien zawierać (nazwisko i imię osoby odpowiedzialnej, adres zamieszkania, nazwę drużyny, adres do korespondencji, telefon, następnie nazwisko i imię zawodnika, datę urodzenia, adres zamieszkania i podpis). W meczu drużyna nie może liczyć mniej niż 5-ciu zawodników.
Zgłoszeni zawodnicy mogą reprezentować wyłącznie swoje zespoły.
Każdy zawodnik winien posiadać dowód osobisty lub dokument stwierdzający tożsamość.

Szczegółowy regulamin oraz tabelę rozgrywek zainteresowane zespoły otrzymają przed rozgrywkami.
Zgłoszenia telefoniczne i e-mailowe przyjmuje: Pan Kazimierz Bagnicki tel. kom. 609 428 340, e-mail: kbagnicki@poczta.onet.pl

Wpisowe za udział w rozgrywkach przyjmowane będzie przez organizatora w Hali Sportowej TOSiR ul. Krupnicza 8a w biurze od poniedziałku do czwartku w godz. 10.00 – 17.00, tel./fax 14/622-07-03 lub w dniu rozpoczęcia rozgrywek.

Ze sportowym pozdrowieniem.
Tarnowskie TKKF

You May Also Like