Małopolska Liga TKKF Piłki Siatkowej – I edycja 2010

REGULAMIN

Rozgrywki zostaną przeprowadzone w dniach; 14 i 28 marca oraz, 11 kwietnia 2010 r. na Hali Sportowo-Widowiskowej TOSiR ul. Krupnicza 8a w Tarnowie ( niedziele godz. 9.00 – 14.00 ).

W rozgrywkach mogą uczestniczyć reprezentacje, które uiszczą wpisowe w wysokości 170,- zł. ( sto siedemdziesiąt złotych).

Organizatorem rozgrywek jest Tarnowskie TKKF oraz Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tarnowie.

Rozgrywki ligi siatkówki przeprowadzone zostaną równocześnie na trzech boiskach systemem każdy z każdym ( Uwaga! Maksymalnie 10 drużyn – o udziale w rozgrywkach decyduje kolejność zgłoszeń ).

Ostateczny skład drużyny potwierdzony przez lekarza należy złożyć najpóźniej przed rozpoczęciem rozgrywek. ( Uwaga ! – Istnieje możliwość przeprowadzenia badań w pierwszym dniu zawodów).

Do rozgrywek dopuszcza się drużyny mieszane.

Wykaz winien zawierać (nazwisko i imię, adres zamieszkania, nazwę drużyny, adres do korespondencji – osobę odpowiedzialną, telefon).

Zgłoszeni zawodnicy mogą reprezentować wyłącznie swoje drużyny.

Każdy zawodnik winien posiadać dowód osobisty lub dokument stwierdzający tożsamość.

Szczegółowy regulamin oraz tabelę rozgrywek zainteresowane zespoły otrzymają przed rozgrywkami.

Zgłoszenia pisemne należy przesyłać w terminie do dnia 01.03.2010 r. na adres:

Tarnowskie TKKF ul. Krzyska 17, 33-100 Tarnów, tel./fax 14/622-07-03.

Wpisowe za udział w rozgrywkach przyjmowane będzie na Hali Sportowej TOSiR ul. Krupnicza 8a w biurze TKS od poniedziałku do czwartku w godz. 10.00 – 17.00.

Koordynatorem rozgrywek jest Pan Kazimierz Bagnicki tel. kom. 609 428 340.

Ze sportowym pozdrowieniem.

You May Also Like