Otwarty Turniej Piłki Siatkowej z okazji Święta Niepodległości – Tarnów 2019

OGŁOSZENIE Otwartego Turnieju Piłki Siatkowej z okazji Święta Niepodległości – Tarnów 2019

Cel:

Uczczenie 101 rocznicy odzyskania niepodległości. Popularyzowanie piłki siatkowej,

Organizator:

Tarnowskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Tarnowie.

Współorganizator:

Wydział Sportu Urzędu Miasta Tarnowa.

Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tarnowie.

Termin i miejsce:

Turniej rozegrany zostanie dnia 11.11.2019 r. o godz. 8.30 w Hali Tarnowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji ul. Krupnicza 8 a w Tarnowie.

Zgłoszenia:

Zgłoszenia telefoniczne do 4.11.2019 r. przyjmuje Pan Kazimierz Bagnicki tel. 609 428 340, e-mail; kbagnicki@poczta.onet.pl Liczy się kolejność zgłoszeń, nie więcej niż 10 drużyn.

Uczestnictwo:

W turnieju mogą brać udział drużyny 12-osobowe, niezrzeszone , reprezentujące ogniska TKKF, zakłady pracy i instytucje, które wpłacą wpisowe w wysokości 50,- zł.

System rozgrywek:

Rozgrywki zostaną przeprowadzone w grupach, systemem każdy z każdym lub systemem brazylijskim do dwóch przegranych setów.

System zostanie określony w dniu turnieju w zależności od ilości zgłoszeń.

Rozgrywki zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami PZPS.

Nagrody:

Za pierwsze trzy miejsca w turnieju zwycięskie drużyny otrzymają puchary.

Postanowienia końcowe:

  • zawodnicy winni posiadać aktualne badania lekarskie,

  • wszystkich zawodników obowiązuje strój sportowy,

  • zawodnicy winni ubezpieczyć się we własnym zakresie,

  • na trzy dni przed turniejem, każdy zgłoszony zespół otrzyma pocztą elektroniczną szczegółowy regulamin turnieju,

  • interpretacja regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi,

Organizatorzy.

You May Also Like