Otwarty Turniej Piłki Siatkowej z okazji Święta Niepodległości – Tarnów 2010 pod patronatem „Dziennika Polskiego”

Zapraszamy wszystkich sympatyków siatkówki na Otwarty Turniej z okazji Święta Niepodległości – Tarnów 2010.

R E G U L A M I N
Otwartego Turnieju Piłki Siatkowej z okazji Święta Niepodległości – Tarnów 2010 pod patronatem „Dziennika Polskiego”.
Cel:

– popularyzowanie piłki siatkowej,
Organizator:

Tarnowskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Tarnowie.
Współorganizator:

Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tarnowie.
Termin i miejsce:

Turniej rozegrany zostanie dnia 11.11.2010 r. o godz. 9.00 w Hali Tarnowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji ul. Krupnicza 8 a w Tarnowie.
Zgłoszenia:

Zgłoszenia telefoniczne w terminie do 05.11.2010 r. przyjmuje Tarnowskie TKKF ul. Krzyska 17 , tel./ fax 14/622 07 03 prosimy o dotrzymanie terminu ze względów organizacyjnych .
Uczestnictwo:

W turnieju mogą brać udział drużyny niezrzeszone , reprezentujące ogniska TKKF, zakłady pracy i instytucje, które wpłacą startowe w wysokości 50,- zł.
System rozgrywek:

Rozgrywki zostaną przeprowadzone w grupach, systemem każdy z każdym lub systemem brazylijskim do dwóch przegranych setów.

System zostanie określony w zależności od ilości zgłoszeń.

Rozgrywki zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami PZPS.
Nagrody:

Za pierwsze trzy miejsca w turnieju zwycięskie drużyny otrzymają puchary.
Postanowienia końcowe:

– zawodnicy winni posiadać aktualne badania lekarskie,

– wszystkich zawodników obowiązuje strój sportowy,

– zawodnicy wini ubezpieczyć się we własnym zakresie,

– w wypadku nie sportowego zachowania się drużyna zostanie zdyskwalifikowana,

– interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi,

Organizatorzy.

You May Also Like