Małopolska Liga TKKF w siatkówce halowej – Tarnów 2014r.

SPONSOR PUBLICZNY – WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE 

Organizator:

Organizatorem ligi jest Małopolskie TKKF w Krakowie , Tarnowskie TKKF oraz Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tarnowie.

Termin i miejsce:

Liga rozegrana zostanie w dniach 09, 23.03 i 06.04. 2014 r. w Hali Sportowo-Widowiskowej TOSiR  w Tarnowie przy ul. Krupniczej 8a. Rozpoczęcie godz. 9.00.

Uczestnictwo:

W rozgrywkach uczestniczą zespoły, które uiszczą wpisowe w wysokości 200,- zł.

Zgłoszeni zawodnicy mogą reprezentować wyłącznie swoje zespoły, zgodnie ze zgłoszeniem.

Każdy zawodnik winien posiadać dowód osobisty lub dokument stwierdzający tożsamość.

System rozgrywek:

Rozgrywki ligowe przeprowadzone zostaną  systemem „każdy z każdym” do dwóch wygranych setów. Przy mniejszej ilości zespołów niż 9 będzie ustalony inny system rozegrania ligi.

Za wygrany mecz 2 : 0 zespół otrzymuje 3 pkt., za 2 : 1 otrzymuje 2 pkt.,  za spotkanie przegrane 1 pkt., a za walkower 0 pkt.  O kolejności miejsc decyduje: liczba zdobytych punktów, a przy równej ilości punktów – ilość zwycięstw,  następnie różnica setów i dalej różnica małych punktów.

Liga przeprowadzona będzie zgodnie z przepisami gry w piłkę siatkową  PZPS, z uwzględnieniem poniższych zasad:

a)      nie obowiązuje przerwa po ośmiu i szesnastu zdobytych punktach,

b)      każdy zespół ma prawo do dwóch 30 sekundowych przerw w każdym secie,

c)      zespół w każdym secie może dokonać maksymalnie 6 zmian. Zmiany z udziałem libero nie wliczają się w ilość regulaminowych zmian dokonanych przez zespół.

d)     zespoły nie mają obowiązku posiadania w składzie zawodnika libero,

e)      do rozgrywek nie zostanie dopuszczony zespół w składzie mniejszym niż 4 zawodników, dopuszcza się drużyny mieszane,

f)       set wygrywa zespół, który pierwszy zdobędzie 25 punktów z różnicą 2 punktów. W przypadku remisu 24-24 gra jest kontynuowana do chwili uzyskania przewagi 2-ch punktów przez jednego z zespołów,

g)      w razie wyniku 1-1 po dwóch setach, rozgrywany będzie set decydujący (tzw. tie-break) do uzyskania przez zespół 15 punktów z różnicą minimum 2-ch punktów,

h)      w razie wątpliwości, tylko grający kapitan ma prawo prosić sędziego  o wyjaśnienie.

i)        Czas oczekiwania na zespół nie może przekraczać 5 minut, o ile w tym czasie nie uczestniczy w meczu na sąsiednim boisku. Po upływie tego czasu, sędzia meczu po porozumieniu się z sędzią głównym, ogłasza walkower.

Sprawy finansowe:

Koszty organizacyjne ligi pokrywają organizatorzy, pozostałe koszty (wpisowe,  przejazdy, wyżywienie i napoje ) sponsorzy lub uczestnicy we własnym zakresie.

Nagrody:

Zespoły, które zajmą pierwsze trzy miejsca otrzymają pamiątkowe puchary.

 

Postanowienia końcowe:

 • Zawodnicy winni posiadać aktualne badania lekarskie
 • Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za wypadki spowodowane złym stanem zdrowia zawodników.
 • Wszyscy zawodnicy winni ubezpieczyć się we własnym zakresie.
 • Wszystkich zawodników obowiązuje strój sportowy.
 • Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy i przedmioty wartościowe pozostawione w szatni.
 • Ewentualne protesty należy składać na piśmie u Sędziego Głównego z wpłatą kaucji w wysokości 50,- zł.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.
 • Organizatorem Ligi jest Tarnowskie TKKF.
 • Kierownikiem i Sędzią Głównym rozgrywek jest – Pan Kazimierz Bagnicki

       tel. dom. 14/636-83-40 , kom.  609 428 340

WYKAZ  ZESPOŁÓW

 1. „ALL STARS ”                                       – TARNÓW
 2. „LEIER”                                                 – TARNÓW
 3. „ GPF”                                                     – TARNÓW
 4. „ GRÓD”                                                             – PODEGRODZIE
 5. „ ODLEWNIA”                                      – TARNÓW
 6. „ ROLBUD”                                            – GOŁKOWICE DL.
 7. „ AZOTY ”                                              – TARNÓW
 8. „PROMIEŃ”                                           – BOCHNIA
 9. „IMADŁA ”                                            – TARNÓW

„ROKICIE”                                      – SZCZYTNIKI

You May Also Like