Małopolska Liga TKKF Piłki Siatkowej TKKF 2012

Małopolska Liga TKKF Piłki Siatkowej.

Rozgrywki zostaną przeprowadzone w dniach; 11, 18 i 25 marca 2012 r. na Hali Sportowo-Widowiskowej TOSiR ul. Krupnicza 8a w Tarnowie ( niedziele godz. 9.00 – 14.00 ).
W rozgrywkach mogą uczestniczyć reprezentacje, które uiszczą wpisowe w wysokości 200,- zł. ( dwieście złotych).
Organizatorem rozgrywek jest Tarnowskie TKKF w Tarnowie.
Rozgrywki ligi siatkówki przeprowadzone zostaną równocześnie na trzech boiskach systemem każdy z każdym. ( Uwaga! Maksymalnie 10 drużyn – o udziale w rozgrywkach decyduje kolejność zgłoszeń ).
Ostateczny skład drużyny potwierdzony przez lekarza należy złożyć najpóźniej przed rozpoczęciem rozgrywek. ( Uwaga ! – Istnieje możliwość przeprowadzenia badań w pierwszym dniu zawodów).
Do rozgrywek dopuszcza się drużyny mieszane.
Wykaz winien zawierać (nazwisko i imię, adres zamieszkania, nazwę drużyny, adres do korespondencji – osobę odpowiedzialną, telefon).
Zgłoszeni zawodnicy mogą reprezentować wyłącznie swoje drużyny.
Każdy zawodnik winien posiadać dowód osobisty lub dokument stwierdzający tożsamość.
Szczegółowy regulamin oraz tabelę rozgrywek zainteresowane zespoły otrzymają przed rozgrywkami.

Zgłoszenia pisemne należy przesyłać w terminie do dnia 29.02.2012 r. na adres:  Tarnowskie TKKF ul. Krzyska 17, 33-100 Tarnów, tel./fax 14/622-07-03.
Wpisowe za udział w rozgrywkach przyjmowane będzie na Hali Sportowej TOSiR ul. Krupnicza 8a w biurze TKS od poniedziałku do czwartku w godz. 10.00 – 17.00.
Koordynatorem rozgrywek jest Pan Kazimierz Bagnicki tel. kom. 609 428 340.

You May Also Like